Av.Cenap GÜVEN

Av.Cenap GÜVEN

cenapguven@ttmail.com

Siyaset Anıları-20

18 Eylül 2017 - 13:07

Kongre Sonrası ve 12 Mart
4. Büyük Kongre sonrasında Behice Boran'ın genel başkanlığında yeni yönetim olası bir erken seçim için daha önce belirttiğimiz gibi örgütlenme çalışmalarına hız verdi ve 1971 yılı Ocak ayına gelindiğinde 19 ilde bütün ilçeleriyle birlikte örgütlenmeyi başardı. Öte yandan 15 günlük bir Parti Gazetesi çıkarmaya başladı. Parti üyelikleri yenilendi.
             Bu arada sağcı ve gerici güçlerin Partiye saldırıları artarak sürüyordu. Öte yandan MDD'ciler Büyük Kongrede yenilgiye uğradıkları halde (9 oy almışlardı) Partiyi yıpratmak için kongreleri, hatta genel merkezi basıyorlar, il ve ilçe kongrelerini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. AP iktidar, Süleyman Demirel başbakandı.
            Genel Başkan Behice Boran basına verdiği bir demeçle 8 Ocak 1971'de 1 hafta sürecek olan ‘Faşizme Hayır' kampanyasını başlattı. Kampanya süresince bütün yurtta 10 bin afiş asıldı, 500 bin bildiri dağıtıldı. Sağ güçler kampanyayı engellemek için saldırılarını sürdürmüşler, güvenlik güçleri de onlara destek olmuştur. Bu arada 300'e yakın partili gözaltına alınmış, 6'sı Akhisar'da olmak üzere 13 partili tutuklanmıştır.
            Şimdiye kadar yurt genelinde ve Gördes özelinde hep Türkiye İşçi Partisi'nden söz ettik. Çok genel ve yüzeysel olarak TİP dışında Gördes siyasetini anlatacak olursak: Gördes halkı, Gördes seçmeni muhafazakâr bir anlayışla genelde hep sağ partilere oy vermiştir. Bu hem parlamento seçimlerinde, hem yerel seçimlerde böyledir. Adı değişse de sol partiler oyların yaklaşık % 30'unu, sağ partiler % 70'ini almıştır. Sağ partiler içinde de Gördes'in kaderini tayin eden iki parti 1950-1960 yıllarında Demokrat Parti (DP) ve 1960 – 1980 yılları arasında Adalet Partisi (AP) olmuştur. Bu 30 yıllık süre içerisinde de Gördes'in kaderini, siyasetini belirleyen iki aile ‘Güngören' ve ‘Sarıoğlu' aileleridir. Bu iki aile zaman zaman birlikte olup birlikte hareket etmişler, zaman zaman rekabet halinde olmuşlardır. Ama yerelde ve genelde her zaman yönetimde kalmayı başarmışlardır. Diyelim bir aile parti başkanlığını almışken, diğer aile belediye başkanlığındadır. Nitekim bizim TİP'in Gördes'teki kuruluş ve gelişimini anlattığımız 1963-1971 tarihlerinde Mübin Sarıoğlu belediye başkanı, sanıyorum İsmail Güngören de parti başkanıdır. 1980 12 Eylül darbesi ve sonrası ANAP iktidarıyla bu durum değişmiş, esasen bu aileler de İzmir'e göçmüşlerdir.
            Yine TİP'e dönersek: Biz ne kadar ‘Faşizme Hayır' diye bağırsak, kampanyalar yapsak da faşizmin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Nitekim 12 Mart 1971'de Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanı ile Meclis ve Senato Başkanlarına ortak bir muhtıra vererek demokratik kurallara uyularak yeni bir hükümetin kurulmasını, aksi halde doğrudan yönetime el koyacaklarını bildirdiler. Muhtıra radyoda okundu ve Demirel istifasını verdi. Sonrasında Nihat Erim başkanlığında bir teknisyenler hükümeti kuruldu.
            Muhtırada Anayasada öngörülen reformlardan söz edilmesi ve hükümetin bağımsız teknisyenlerden kurulması nedeniyle bazı sol çevreler hareketi destekler nitelikte bir tavır içine girdiler. Oysa aslında muhtıra TİP'i, gelişen solu, sol ve demokratik düşünceyi ezmek için verilmişti. Nitekim çok geçmeden mayıs sonlarında Genel Başkan Behice Boran ve MYK üyeleri gözaltına alınarak tutuklanıp yargılandılar ve 6 ile 15 yıl arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.
            Partinin kapatılması için 11 Haziran 1971'de dava açıldı. Anayasa Mahkemesi 20 Temmuz 1971'de Partinin kapatılmasına karar verdi.
            Gördes olarak bize gelince: Bütün dosya, defter, belgelere el koydular. Partin tabela dışında malı yoktu. Kahvenin kapısı üstüne asılı tabelayı indirip teslim ettik. Böylece bir devir sona erdi.    

Bu yazı 1504 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum