Av.Cenap GÜVEN

Av.Cenap GÜVEN

cenapguven@ttmail.com

Siyaset Anıları-15

01 Ağustos 2017 - 16:50

10 Ekim 1965 seçimlerini % 52,87 oyla Süleyman Demirel'in AP'si kazandı. Şimdi AP 450 milletvekilli Meclis'te 240 milletvekili ile tek başına iktidardı. TİP 15 milletvekili ile Meclis'te başarılı bir görüntü sergiliyordu. İsmet İnönü'nün CHP'si 134 milletvekili ile Ana Muhalefetti.
12 Kasım 1965'te TİP'in sosyalist gençlik örgütü Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu. Daha sonra Milli Demokratik Devrim (MDD) görüşünü kendilerine daha yakın bulan üniversite gençliği FKF içinde çoğunluğu ele geçirdi ve 9-10 Ekim 1969 tarihli kongrede seçimleri kazanarak adını Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) olarak değiştirdi. Tasfiye olan TİP görüşündeki gençler yeniden örgütlenip Sosyalist Gençlik Örgütü'nü (SGÖ) kurdular.
            13 Şubat 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu. DİSK'in kuruluşunda TİP'li sendikacılar başı çekmişlerdir. DİSK'in görüşleri TİP'in görüşleriyle aynıdır. Buna rağmen DİSK bağımsız bir sendikadır ve öyle kalmıştır.
1966'da senato, 1968'de senato ve yerel seçimler yapılmış, TİP 5 Haziran 1966 seçiminde 1 senatör çıkarmış, 1968'de oylarını arttırdığı halde seçim sistemi değiştiğinden senatör çıkaramamıştır.  
Bu dönem aynı zamanda bir kongreler dönemidir de' Parti 1. Olağan Büyük Kongresini 1965 seçimlerinden önce 9-10 Şubat 1964'te İzmir'de yapmıştı. Seçimlerden sonra:
30 Eylül 1966'da Ankara'da 1. Olağanüstü Büyük Kongresini;
20-24 Kasım 1966'da Malatya'da 2. Olağan Büyük Kongresini;
09-12 Kasım 1968'de Ankara'da 3. Olağan Büyük Kongresini;
28-29 Aralık 1968'de Ankara'da 2. Olağanüstü Büyük Kongresini yaptı.
             3. Olağan Büyük Kongreden önce MYK üyeleri Dr. Nihat Sargın, Behice Boran, Minetullah Haydaroğlu, Sadun Aren, Şaban Erik MYK'ya bir önerge (16.10.1968 tarihli 5'li önerge) vererek Genel Başkan M. Ali Aybar'ın sosyalizm anlayış ve beyanlarında sapma olduğunu, bunun MYK içinde tartışılması, sorgulanması gerektiğini ileriye sürdüler.  Aybar bu 5 kişinin Partiden çıkarılmaları için Genel Yönetim Kurulu'nu 26.10.1968 günü için toplantıya çağırdı.  GYK uzun tartışmalardan sonra Aybar'dan da, 5'li önerge sahiplerinden de vazgeçmedi ve anlaşmazlığa çözüm getirmeyerek sorunu 10 gün sonra yapılacak 9 Kasım 1968 tarihindeki 3. Olağan Büyük Kongre'ye taşıdı.
            Ben bu kongrede Partinin Manisa delegesi olarak hazır bulundum. Kongre geceli gündüzlü 4 gün sürdü ve dört gün boyunca kongrede yalnızca bu sorun tartışıldı. Yine kongrede ve evlerde geceli gündüzlü yoğun kulis faaliyetleri oluyordu. 5'li önergenin adı artık ‘Aren-Boran Grubu'  olmuştu; daha sonra ise ‘Emek Grubu' adını alacaktı. MDD grubu ayrı bir liste ile kulis faaliyetlerinin içindeydi. Biz Manisa olarak Aren-Boran muhalefetini destekliyorduk. Sonuç olarak bu kongrede de Aybar ve Aren-Boran grupları birbirlerini tasfiye edemediler ve sorun çözümsüz kaldı.
            Bunun üzerine aradan 2 ay geçmeden parlamenterlerin girişimi ve muhalefetin 1/5'i aşan delege imzalarıyla Aybar kongreyi 28-29 Aralık 1968 tarihi için bir kez daha toplantıya çağırdı. Artık Partinin birliği bozulmuştu. Partinin devamı için iki gruptan biri tasfiye olunmalıydı. Seçim sonucunda MDD 9 oy almış ve bu grubun Partide bir etkinliğinin olmadığı anlaşılmıştı. Aren-Boran grubu GYK'ya 11 üye sokarak gücünü göstermişti. Aybar GYK'da yine çoğunluktaydı ama gücünden çok şey yitirmişti. Kesin çözüm yine yoktu.    
            Bu arada 1965 seçimlerinden sonra 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarında bütün yurtta Partinin il ve ilçe kongreleri yapılıyordu. Yine bu arada açık ve kapalı salon toplantıları, sanat geceleri, sanat ve kültür gösterileri düzenleniyordu. Öte yandan sosyalizm anlayışı, eylem ve uygulamaları konusunda Partiye her koldan yapılan yoğun eleştiri ve saldırılar artarak sürüyordu. Sosyalizm ve uygulamalar konusunda Partide de görüş ayrılıkları çıkmıştı. Parti ve Türkiye hareketli günler yaşıyordu.
            O dönemdeki (1960-70 dönemi) sol, sosyalistlik iddiasındaki başlıca parti ve örgütleri, akımları sayacak olursak: Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP),Yön Dergisi, Milli Demokratik Devrim (MDD), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç), Maoculuk olduğunu görürüz.
            Bu arada Gördes İlçe örgütü olarak biz neler yapıyorduk, nerelerdeydik? 1967 Ekiminde avukatlığa başlamıştım ya; çalışmalarımızı tütün konusunda yoğunlaştırmıştık. O dönemde tütün Gördes'in en başta gelen gelir ürünüydü. Belki şimdinin 5-6 katı, yaklaşık 120 ton tütün üretimi yapılıyordu. Üretici ile tüccar arasında sürekli anlaşmazlıklar, çatışmalar olurdu. Tespitler gününde yapılmaz, piyasa geç açılır, tütün alımları gününde olmaz, para ödenmesi tüccarın keyfine göre aylar sonra olurdu. Tüccar iflas etmiş olur, bazen tütün paraları hiç ödenmeyebilirdi. Biz bütün bu durumlarda tütün üreticisinin haklarını korumaya çalışır; para almaksızın davalarına bakar, dilekçelerini yazardık. Yerine göre gidip kaymakamla, savcıyla görüşürdük. Tütün konusunda bildiriler yazıp dağıtırdık. Parti Akhisar'da büyük katılımlı bir tütün mitingi de yapmıştı.
            Partinin kongreleri oluyordu. Büyük kongre, il kongresi, ilçe kongresi' Bu kongrelere gidiyordum. Örneğin 3 büyük kongreye delege olarak katılmıştım ve daha sonra Ankara'da yapılacak olan 4. Olağan Büyük Kongrede de Manisa İl Temsilcisi olarak konuşma yapacaktım. Aynı şekilde Partinin düzenlediği toplantılara, sanat ve kültür gösterilerine katılıyordum. Yürüyüşlere, mitinglere gidiyordum. Bu kongreler, toplantılar, sanat ve kültür gecelerine, gösterilere olanaklar ölçüsünde partili partisiz arkadaşlarımı da götürüyor, onları da bilinçlendirmek, bilgilendirmek istiyordum. İnsel'le nişanlıydık ya, o da fırsat buldukça, uygun olduğunda, yürüyüş, miting, gösterilerde bizimle birlikte oluyordu. 

Bu yazı 1256 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum