Reklamı Geç
Fatma VURAL

Fatma VURAL

fvur.69@gmail.com

Kitap Okuma ve Sosyal Medya

21 Temmuz 2023 - 18:31 - Güncelleme: 21 Temmuz 2023 - 18:31

Okumak önemlidir. Ünlü bir düşünürün dediği gibi, “Okumayan insan, hayata tek bir pencereden bakar, bildiği ezber cümlelerle olayları yorumlar ve dar kalıplı bakış açısına sahip olur.”
Okuma; insan yaşamında insanın kendini geliştirmesi, yenilemesi, sınırlarını zorlaması ve evrenselliğe ulaşması için gerekli olan önemli bir ihtiyaçtır.
Akademik başarının temeli okuma ile atılır. Okumanın faydalarını sıraladığımızda başta: Okuma, aklı harekete geçirir, zihnimizi düşünmeye zorlar, hayal gücümüzü kullanmaya zorlar ve daha yaratıcı olmaya meyilli hâle getirir. Dolayısıyla okumak, akla âdeta yeni bir yazılım yükler. Düzenli bir şekilde okumak aklı keskinleştirdiği gibi duygularımızı da geliştirir. Özellikle kişisel gelişmeyi ve sosyalleşmeyi sağlar. Böylece kişiyi sosyal ve kültürel olarak hayata hazırlar.
Okuma, alışkanlık haline getirilmelidir. Birey, ne kadar çok okursa ve okumaya ihtiyaç hissederse o kadar bu alışkanlığın kazanıldığı fark edilir. Hayatımızda özellikle kişisel, mesleki ve toplumsal açıdan her alanda gerçekleşirse okuma alışkanlığı kazanılmış demektir.
Günümüzde, özellikle son zamanlarda okumanın önüne geçen bir sosyal medya gerçeği bulunmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımı çocukları, gençleri ve hatta yetişkinleri okumaktan soğutmakta ve uzaklaştırmaktadır. Türkiye’de okuma alışkanlığına yönelik yapılan araştırmalar; televizyon izleme, bilgisayar ve internet kullanımının öğrencileri çok fazla etkilediğini göstermektedir. Öyle ki televizyon, cep telefonu, bilgisayar oyunları, videolar, sosyal medya uygulamaları özellikle gençleri kitaptan uzaklaştırarak dijital dünyaya odaklanmalarına yol açmıştır. Yapılan araştırmalarda interneti sık kullanan öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Gençlerin sosyal medyayı kullanma amaçlarına bakıldığında eğlence, iletişim, gündem takibi, mesajlaşma ve boş zaman değerlendirme gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı gibi sosyal medyanın kişisel gelişimi destekleyici kullanım amaçlarının ise daha düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.
Bu konuyla ilgilenen bilim adamları “Çevreyi gözlemleyebilen, hayatın akış yönünü sezebilen, kendi yetenek ve koşullarını hayat ile dengeleyebilen, başarının ve başarısızlığın hesabını yapabilen, düşünen, düşünmeyi isteyen çocuk ve gençler yetiştirmek isteniyorsa onların düşünsel gelişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlıklarının ömür boyu sürmesi için erken yaşta kitapla ilişkilerini kurmak ya da kurdurmak zorundayız.”vurgusu yapmışlardır.
 Gelişmiş bir ülke ve bilgi toplumu olma yolunda sağlam adımlarla yürümemiz için teknoloji, bilim, edebiyat ve kültürel alanlarda birçok faaliyet göstermemiz gerekiyor. Bütün bunların en temelinde ise okuryazar bir toplum olmak vardır. Böylece okumanın toplum hayatında bir yaşam biçimi olması gerekmektedir. Ancak o zaman toplumda bir okuma kültürünün varlığından söz edilebilir. Toplumda okuma kültürünün belirgin hâle gelmesinde kitaplara kolay erişebilme, okumanın teşvik edilmesi bireylerin okuma alışkanlığını geliştirmelerinde büyük bir etkendir. Ayrıca gelişmişlik düzeyinde kütüphanelerin yaygınlaştırılması da çok önemlidir. Bir ülkede kütüphanelerin etkin bir biçimde kullanılması okuma alışkanlığının oluşmasında etkili olacaktır.
Netice olarak dijital çağın içinde olan hatta bu çağın içine doğan çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını artırmamız çok önemlidir. Çocuklarımız ancak okuyarak daha fazla düşünür ve farkındalıkları artar. Kitap okuma; insanın zihinsel olarak gelişimini tamamlamasına, bilinçli, kendini ifade edebilen bir yapıya sahip olmasına yardımcı olur. Ancak dijital kültürün içinde olan bazı çocuklarımız bunun farkında değildir. Bunu lise ve üniversite sınavlarından sonra çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırarak yaşamdaki problemleri kitap aracılığıyla çözüme ulaştırabileceklerini öğretmeliyiz ve bu bilinçle çocuklarımızı yetiştirmeliyiz.

Bu yazı 338 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum