Dr.İpek EROĞLU

Dr.İpek EROĞLU

Gördes Toplum Sağlığı Merkezi
ipekeroglu98@gmail.com

28 Şubat Sivil Savunma Günü

22 Şubat 2024 - 08:58 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 - 09:00

      Sivil savunma, ülke savunmasının vazgeçilmez öğelerinden biri olup, yalnızca savaş zamanında değil barışta, yaşanan doğa kaynaklı afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin bütününü kapsıyor.
      Topyekûn savunmanın en önemli unsurlarından biri olan; savaşta, afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan sivil savunma konusuna dikkat çekmek amacıyla her yıl 28 Şubat günü ülkemizde Sivil Savunma Günü olarak kutlanmaktadır.
      28 Şubat tarihi 14 Kasım 1988 tarihli 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olması açısından anlamlıdır.
      Sivil Savunma günü fikri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmıştır. Sivil halkın silahlardan kendini nasıl koruyacağını öğrenmesi fikrine dayanmaktadır.
      Birinci Dünya savaşına kadar, özellikle halkın, savaşın tehlikelerine karşı korunması için hiçbir girişimde bulunulmadığı, buna ihtiyaç da duyulmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, savaş silahlarının cephe gerilerine uzanacak menzile ve toptan yok etme gücüne erişememiş olmasıdır.

Teknolojik gelişmeler, savaş doktrinlerinde değişmelere neden olunca, buna paralel olarak pasif korunma örgütü de, değişen koşulların doğuracağı sonuçları karşılayacak biçimde değiştirilip geliştirilmiştir.
      II. Dünya Savaşında; savaşların, cephelerden çok cephe gerilerini tehdit etmiş olması, askerden çok sivil halkın ölmesi, bundan sonra çıkabilecek savaşların da böyle süreceği düşüncesi devletleri, sadece pasif korunma önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna götürmüş, Sivil Savunma bu sonuçtan ortaya çıkmıştır.
      Sivil savunma, savaşın ardından gelen yıllarda da,savaş teknolojisindeki ilerlemelere uygun bir gelişme göstermiştir. İlk kez bu savaşta halka karşı kullanılan atom silahları bundan sonra daha büyük bir gelişme göstermiş termonükleer silahlar imal edilerek savaş alanında kullanılabilecek duruma getirilmiştir. Kısaca nükleer silahlar diye adlandırılan bu silahlar ile biyolojik ve kimyasal silahlar da sivil savunmanın önemini daha çok arttırmıştır.
      Günümüz savaşlarının korkunç görünümüne, doğal afetlerin büyük yıkıntılarına, yangınların kasıp kavurmalarına rağmen; can ve mal kaybını en az düzeye indirmek, daha barıştan itibaren, bu tehlikelere karşı önlemleri aldıracak ve gerektiğinde uygulatacak bir teşkilatın kurulması ile mümkündür.
      Sivil savunma, düşman saldırılarına karsı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her turlu silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.
      Koruyucu ve kurtarıcı önlemlerin, bilimsel veriler ışığında, risk olasılıkları gözönünde bulundurularak zamanında alınması, felâketlerin zararlarının en aza indirilmesi yönünden zorunluluktur. Bu aynı zamanda, insan yaşamını her şeyin üstünde tutan çağdaş yönetim anlayışının da gereğidir. Bugün sivil savunmanın önemini benimsemiş tüm dünya ülkeleri, sivil savunma örgütlerine bütçelerinden küçümsenemeyecek kaynaklar ayırmaktadırlar.
       Ülkemizde sıklıkla meydana gelen doğal afetlerde, sorumsuzluk, duyarsızlık ve dikkatsizlik nedeniyle can ve mal kaybının artması, sivil savunma hizmetlerinin geliştirilmesinin, etkinleştirilmesinin, yaygınlaştırılmasının, eğitim, teknik donanım ve personel yönünden yeterli düzeye çıkarılmasının önemini de ortaya koymuştur.
      Çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilecek sivil savunma hizmetleri, felâketler karşısında yurttaşlarımızın en büyük güvencesi olacaktır.
Halkın desteğinin ve etkin katılımının sağlanması, yurttaşların yüksek bir görev ve sorumluluk bilinciyle çalışmalara katkıda bulunması, sivil savunma hizmetlerinin başarıyla yerine getirilebilmesinin temel koşullarındandır. Bu nedenle, sivil savunmanın önemi ve kapsamı halka anlatılabilmeli, yurttaşların başta ilk yardım olmak üzere sivil savunma önlemleri ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri, bireysel sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmeleri için eğitsel etkinliklere ve uygulamalı çalışmalara ağırlık verilmelidir.
      Sivil Savunma Günü nedeniyle yurttaşlarımıza her türlü olumsuzluktan uzak, barış içinde, mutlu ve huzurlu bir yaşam ve esenlikler diliyorum.
Kaynakça: https://giresundh.saglik.gov.tr
https://www.afad.gov.tr
https://www.tccb.gov.tr
 

Bu yazı 309 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum