Doç.Dr.İbrahim KOÇ

Doç.Dr.İbrahim KOÇ

49ibkoc@gmail.com

Anılarım-84

12 Haziran 2024 - 13:41 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 - 13:42

GRUP ÇALIŞMASI
İş bölümü gerektiren bazı çalışmalar vardır ki bu çalışmalar tek başına yapılamaz. Kendi bölümümüzden örnek verecek olursam harita üretimine dayalı çalışmalar grup çalışması gerektirir. Bir ekip açı ölçerken başka bir ekibin kot farkı ölçmesi gibi. Ortaya bir haritanın çıkması için farklı sayıda ekipler kurmak gerekir. Bir veya iki kişi ile yapılacak işler değildir. Bundan dolayı grup çalışması kaçınılmaz olur. Grubu oluşturan elemanlar o işte kullanılacak aletleri ve hesap işlemlerini önceki derslerden öğrenmiş olmalılar ki tatbikat başladığında zaman kaybetmeden işleri aksatmadan yürütebilsinler.
“Bir elin nesi var iki elin sesi var” sözü, grup çalışmasının anayasasıdır. Çelik şeritle bir kenar ölçülmek istense bile uçlarından tutmak için mutlaka iki kişiye ihtiyaç duyulur. Grup içindeki her bir birey, kendi çalışmasının diğerlerinin çalışmaları ile bir anlam kazandığını bilerek hareket etmelidir. Başka sözlerle ifade edilirse, gruptaki herkes birbirine muhtaçtır.  Onun için insanlar yalnız başına kaldıklarında yapabilecekleri işler çok kısıtlıdır. Ancak güçler birleştirildiği zaman etkinlikleri artar. Daha verimli ve faydalı işler üretilir.
Grubu oluşturan kişiler bu bilinç ile hareket etmeli, kendilerinin yalnız başına etkilerinin kısıtlı olduğunu, fakat hepsi bir araya gelince iş yapabilme kapasitelerinin çok yükseldiğinin farkında olmaları gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle hareket edildiği zaman, habbeler kubbe yapılmaz ve grup içindeki alınganlıklar, küslükler meydana gelmez, herkes birbirine daha nazik davranır, kırıcı davranmaz ve uyum içinde çalışabilirler.
Grup çalışmasında bütün elemanlar kendi egolarını en alt seviyeye indirip işe odaklanmalıdırlar. Eğer bu yapılmaz da grup içinde alınganlıklar, küslükler meydana gelirse çalışmalardan gerekli verim alınmaz ve öğrencilerin enerjileri öğrenme ve anlama yerine sen ben kavgasına harcanır. Böyle bir grubun çalışması da başarısız olur.
Bu yüzden her bir eleman, kendi çalışmasını yerine getirmediği takdirde, grup çalışması sonunda ortaya çıkan üründe bir noksanlık ortaya çıkacağının farkında olmalı ve ona göre grup çalışmalarına büyük özen göstermeli, çalışmaların başından sonuna kadar noksansız katılmalıdır.
Grubun öğretim üyesi ve asistanı, ortak çalışma psikolojisini öğrencilerine aşılamalı ve çalışma boyunca öğrencilerini izleyerek bu anlayışın gruba yerleşip yerleşmediğini takip etmelidir. Grup hocaları, her bir öğrencinin çalışmalar boyunca grup arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurup kurmadığı, görev dağılımında üzerine aldığı görevi yerine getirip getirmediği, üç hafta süren çalışmalara düzenli katılıp katılmadığı gibi kriterlerden kendisine bir kanaat notu vermeli ve tatbikat sonunda öğrencinin başarı notu hesabında bu kanaat notu dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum.  

Bu yazı 148 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum