Mustafa Ali ÖZTÜRK

Mustafa Ali ÖZTÜRK

maozturk.str@gmail.com

Gençlik Edebiyatı

22 Nisan 2024 - 19:11 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 - 19:12

      Hedef kitle olarak ergenlik çağındaki gençlere yönelik olarak yazılan ya da gençleri konu edinen ve öncelikle gençler tarafından okunan kitaplara genel olarak gençlik kitapları ya da gençlik edebiyatı denir. Ülkemizde gençlik edebiyatı maalesef gençler gibi varlığı açıkça kabul görmeyen bir alan olmuş ve yine genellikle gençler gibi aşağılanmıştır. Bu kabul görmeme ve hatta aşağılanma gençlik edebiyatının gelişiminde büyük aksaklıklara neden olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.
      Oysaki gençlik için üretilen onların zihinsel ve ruhsal gelişimine oldukça faydalı olan onlar için, onlara göre kurgulanmış, onlara hitap eden edebi değeri yüksek, söz varlığı istenilen düzeyde olan kitaplar başta olmak üzere tüm okuma araçlarının gençlerimize birçok alanda faydalı olduğu aşikardır.  
      Gençlik edebiyatı alanında çok ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır. Çünkü çocuğu-genci duyarlı bir biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olan gençlik edebiyatı yok sayılamayacak kadar önemlidir. Ülkemiz bu durumu yok saymanın ciddi şekilde zararını görmüş ve görmeye devam etmektedir. Kabul etsek de etmesek de gençlere yönelik kitaplar yazılıyor. Ancak burada en büyük eksiklik ya da sorun genç okuyuculara yönelik yazılan bu eserlerin bir bölümünün nitelikli olmamasına rağmen daha geniş bir genç kitlesine çok rahat bir şekilde ulaşabilmesidir.
       Bu kitaplar genellikle edebi kaygılardan uzak, ticari başarıyı önceleyen ve gençlerin ergenlik dönemi bunalımlarından yararlanıp onların isyankâr, yıkıcı, itaatsiz yapılarından faydalanmaya çalışan genç okuyucuları zorlamayan dilsel açıdan yetkin olmayan Türkçenin yaratım gücünden ve özelliklerinden bihaber dil bilinci ve duyarlılığından uzak onların okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayan, kötü yazılmış kitaplardır.
       Birçok soruna rağmen gençlik edebiyatı önemli ve değerli bir türdür. Okuma, akademik başarı ve kişisel gelişim için önemli bir beceridir ve gençlik edebiyatı, genç okuyuculara, okuma becerilerini ve kelime dağarcığını geliştirmelerine yardımcı olabilecek ilgi çekici ve bağ kurulabilir metinler sağlar. Ayrıca gençlik edebiyatı, gençleri farklı deneyimlerle tanıştırarak empati ve anlayış geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu saydığım kazanımları destekleyecek eserler de yazılıyor ancak niteliksiz, ticari kaygılarla yazılmış, seviyesiz kitaplar kadar geniş kitlelere ulaşamıyor, ulaştırılamıyor. Bu konuda ciddi çalışmaların yapılması, çağdaş gelişmeler ışığında ülkemizde çocuk ve gençlik edebiyatının bugünkü durumunun saptanması, sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara net çözüm önerilerinin sunulması çok önemli ayrıca “Nitelikli eserler genç okurları nasıl ulaştırılabilir?” sorusuna da net cevaplar verilmelidir.
       Görselliğe bağımlılığın gittikçe arttığı, gençlerin çoğunlukla gelişim düzeylerine uygun olmayan yayınları izleyerek geçirdiği bir dönemde gençlerimizi sanatın edebiyatın sunduğu olanaklarla, sanatçı duyarlılıklarıyla buluşturmalıyız. Kendisine ve çevresine duyarlı, düşünebilen, okuma kültürü edinmiş, yaşamını düşünerek yönlendirebilen duyarlı bireyler yetiştirebilmenin çabası içinde olmalıyız.
       Bunun için çocuk ve gençlere dilin anlatım olanaklarını kullanarak seslenebilen eserlere, çocuğun ve gencin kavramsal gelişimini destekleyen eserlere, çocuklara ve gençlere dilin zenginliklerini, anlatım olanaklarını sezdiren eserlere sahip olmalı ve onlara hak ettiği ilgiyi göstermeli onları gençlerle buluşturmak için tüm imkanları seferber etmeliyiz.
       İstenilen düzeyde bir ergen ve genç edebiyatının oluşması, onların yetişkinler dünyası ile yeniden iletişim kurmasını sağlayacak en önemli köprü olacaktır. Hangi türde olursa olsun gençlerin zihnini, ruh dünyalarını güzelleştirecek ve onlara dil bilinci aşılayacak metinlerin bolca yayımlanması bu metinlerin geniş kitlelere kolayca yayılması en büyük dileğimdir.

Bu yazı 368 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum