Reklam

MCBÜ'nün Aşı Araştırması Yayınlandı

CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlandı.

Reklam
MCBÜ'nün Aşı Araştırması Yayınlandı
13 Şubat 2021 - 17:21 - Güncelleme: 06 Mart 2021 - 14:18
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yönetilen “Sağlık çalışanlarında inaktive COVID-19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi” isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlandı.
Çalışmada; Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Prof. Dr. Pınar E. Dündar, Prof. Dr. Talat Ecemiş, Dr. Öğr. Gör Deniz Özer, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz, Dr. Yunus Özkaya ve Ferya Karadağ MPH yer aldı.
İlk etapta CoronaVac aşısının birinci doz uygulaması sonrası ilk 7 günlük sürede katılımcılar yan etkiler açısından sorgulanarak 1800’ e yakın aşılanan sağlık personelinin 791’ inden geri bildirim alındı.  
Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgileri şöyle özetlenebilir:
-Katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4’ tür. Yan etki görülenlerin %61.9’ u kadın, %38.1’ i erkektir.
-Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların %27,3’ ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirilmiştir. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece %1.5’ i bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurmuşlar, tümü taburcu edilmişlerdir. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki görülmemiştir. Yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 19-29.9 yaş grubunda (%0,9) olmuştur. Genel yan etki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda %1,0, erkeklerde %0.3 olmuştur.
-En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki %18,0 ile aşı bölgesinde ağrıdır; bunu %1,8 ile kolda kas güçsüzlüğü izlemektedir.  Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk iki saatte; %80’ i ilk 6 saatte gözlenmiştir.
-En sık görülen genel (tüm vücudu etkileyen) yan etki ise %11,9 ile baş ağrısıdır; bunu %9,5 ile kas-eklem ağrısı, % 3.7 ile boğaz ağrısı izlemektedir. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte; %55’ i ilk 6 saatte; %87’ si ise 24 saatte gözlenmiştir.

 A- Herhangi Bir Yan Etki:
Tablo 1a- COVID-19 Aşısı Sonrası Bölgesel ve/veya Genel Herhangi Bir Yan Etki Sıklığının Cinsiyete Göre Dağılımı
CinsiyetYan etkiSayı%
Erkek (n=302)Yan etki VAR4214.0
Yan etki YOK26086.0
Kadın  (n=489)Yan etki VAR17435.7
Yan etki YOK31564.3
Toplam (n=791)Yan etki VAR21627.3
Yan etki YOK57572.3
Toplam791100.0
 
Tablo 1b- COVID-19 Aşısı Sonrası Bölgesel ve/veya Genel Herhangi Bir Yan Etki Sıklığının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yaş*Yan etkiSayı%
 19.0- 29.9 (n=214)Yan etki VAR7020.0
Yan etki YOK14480.0
30.0- 34.9 (n=137)Yan etki VAR4032.7
Yan etki YOK9767.3
35.0- 39.9 (n=116)Yan etki VAR3329.2
Yan etki YOK8370.8
40+ (n=319)Yan etki VAR7228.4
Yan etki YOK24771.6
* 5 katılımcı yaşını belirtmemiştir.
 Tablo 2- Aşının Algılanan Yan Etkisi Nedeniyle Bir Sağlık Kurumuna Başvurma Sıklığı
 Sayı%*
Bölgesel yan etki nedeniyle60.8
Genel yan etki nedeniyle81.0
Bölgesel ve/veya genel yan etki nedeniyle121.5
*Toplam 791 katılımcı içindeki yüzde
B- Bölgesel Yan Etkiler
Tablo 3- Bölgesel (Aşı Uygulanan Bölgede) İstenmeyen Yan Etki (en sık görülen etkiler)
Bölgesel yan etkiSayı%*
Ağrı (aşı bölgesinde)14218.0
Kas güçsüzlüğü (aşı uygulanan kolda)381.8
Şişlik (aşı bölgesinde)101.3
Kızarıklık (aşı bölgesinde)60.8
Kaşıntı (aşı bölgesinde)50.6
En az bir bölgesel yan etki15719.8
*Toplam 791 katılımcı içindeki yüzde
 Tablo 4- Bölgesel Yan Etki Görülme Süresi
İlk…Sayı%
1-2 saat4051.9
3-6 saat2127.3
7-12 saat911.7
13-24 saat79.1
Toplam77100.0

C- Genel (genel olarak bütün vücudu etkileyen) Yan Etkiler
Tablo 5- Genel (genel olarak bütün vücudu etkileyen) istenmeyen yan etki (en sık görülen etkiler)
 Sayı%*
Baş ağrısı9411.9
Kas-Eklem ağrısı759.5
Bağaz ağrısı293.7
Üşüme-titreme253.2
Baş dönmesi192.4
Bulantı-Kusma182.3
Tad ve koku almada değişiklikler101.2
İshal91.1
Öksürük131.6
Aşı bölgesi dışında kaşıntı/ kaşıntılı döküntü-kızarıklık70.9
Kan basıncının yükselmesi70.9
Kan basıncının düşmesi60.8
Nefes darlığı30.4
Ağız çevresi veya yüzde ödem30.4
En az bir Genel yan etki17422.0
*Toplam 791 katılımcı içindeki yüzde
 Tablo 6- Genel Yen Etki Görülme Süresi
İlk…Sayı%
1-2 saat6525.3
3-6 saat7730.0
7-12 saat3915.1
13-24 saat4316.7
25-48 saat228.6
49 saat ve üstü114.3
Toplam257100.0

Bu haber 10553 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum