Köy Okulları Yüzyüze Eğitime Başlıyor

Yüzyüze eğitime kademeli başlangıçla ilgili genelge yayınlandı.

Köy Okulları Yüzyüze Eğitime Başlıyor
13 Şubat 2021 - 17:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 - 00:46
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırıldı.
 Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısı ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-2 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda Manisa genelinde eğitim öğretim faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecek:
15 Şubat 2021 Pazartesi itibarıyla;
1- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan dersler haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde işlenecek.
2- 2014 yılı öncesinde köy statüsünde olan mahallelerdeki ve 2014 yılı öncesinde belde olan İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca seyrek yerleşimli olduğu takdir edilecek mahallelerdeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacak. Bu okullarda da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacak.
3- Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.
4- İlk 3 maddede sayılan eğitim kurumları dışında kalan okullarda dersler uzaktan eğitim yolu ile işlenmeye devam edilecek.
1 Mart 2021 tarihi itibarıyla;
5- 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısının Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan Çizelgeler uygulanacak, diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılacak.
6- Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacak. Bu eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısının Ek-5 ve Ek-6’da yer alan Çizelgeler uygulanacaktır. Bu Çizelgelerde belirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecek.
7- Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.
8- Yüz yüze eğitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilecek.
9- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacak.
Ayrıca;
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika; teneffüsler ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanacak.
- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı yazısı esaslarına göre yürütülecek.
- Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip, bir sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısı buna göre belirlenecek ve bir şube gruplara ayrılabilecek. Bu durumda uygulama Milli Eğitim Bakanlığının 08.10.2020 tarih ve 43769797-10.07.2021-E 14430520 sayılı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak.
Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek.
- Fiziki imkânları uygun olan anaokullarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.  Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacak.
Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek.
- Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.
Bu haber 2668 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum