Merve Aksoy

Merve Aksoy

merveaksoy425@gmail.com

Pandemi Sürecinin Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri

28 Mayıs 2021 - 13:44

     Dünya geneline bakıldığında salgınların son boyutu olan koranavirüs (Covid-19) mortalitenin (ölüm oranı) ötesinde sınırlarını aşarak varlığını sürdürmektedir. Büyük bir kitle üzerinde ruhsal etkilere yol açarak gündelik yaşamı tehdit etmiştir.
     Bireyler arasında, heterojen bir yapı içerisinde psikolojik, mental bozukluklar beraberinde küçük çaplı fiziksel bozuklukları da meydana getirmiştir. Ekseriyetle dönemsel gibi gözüken bu psikolojik bozukluklar, birey odaklı olmaktan çıkıp toplumsal hafızamızda dalgalanmalara yol açacaktır.
      Salgının bu denli hızla yayılmasının temel etmenlerinden biri ise Küreselleşme çağında olmamız gerçeğidir. Akabinde bu salgın büyük bir hayati risk içeriyor; hissedemiyor, göremiyoruz. Küreselleşen dünya peşinde müphemliği sürüklüyor yarına çıkmanın bir garantisini asla vermiyor. Taşıdığı riskler nedeniyle gündelik yaşamı başat biçimde tehdit eden bir ortam yaratmaktadır.
     Pandemi sürecini; ünlü Sosyolog Zygmunt Bauman’ın toplumsal alanda yaşamın her alanına nüfus eden, parçalanma ve postmodernin evrensel bir ilke haline geldiği “belirsizlik dönemi” olarak tanımladığı bu argüman açısından ele alacak olursak; Moderniteye göre kaosun beraberinde getireceği belirsizlik, rahatsızlık olarak hissedilir ve en iyi ihtimalle kafa karıştırıcı, en kötü ihtimalle de tehlike anlamını barındırmaktadır.” ( Mehmet E.Şimşek,2014,s.16)
     Bu belirsizlik olgusu: güvensizlik, korku, endişe gibi duygulardan kayıtsızlığa kadar çeşitli psikolojik tepkileri beraberinde getirmektedir. Psikolojik sorunlar her zaman kısa süreli olmadığı gibi, kalıcı ruhsal sorunlara yol aştığı görülmektedir. Pandemi sırasında oluşan bu problemler kişiler arası iletişim sorunlarının oluşmasına neden olmuştur.
      Bu salgını daha önce atlatmış olmak, sağlık çalışanı olmak veya sağlık çalışanı ile aynı ortamda bulunma durumu sosyal dışlanmanın ve damgalanmanın en fazla görüldüğü durumlar olarak saptanmıştır. Bu durumdan en az hasarla kurtulmak ruhsal açıdan dayanıklı kalabilmekle mümkün olabileceği gibi toplumsal yaşamda da bu gibi durumlar karşısında insiyatif gösterilerek aşılabilecektir.
      Salgın nedeniyle uygulanan sosyal mesafenin kalıcılığı ile oluşan iletişim bozukluklarının önlenmesi ise doğruluğu ispatlanmış araştırmalar ve okumalar yapılarak çözümlenebilecektir.

Bu yazı 968 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 4 Yorum